Зацени, мы уже 79 098 консультаций провели

Если нарушаются твои права, тебе сюда!

Обновлено
Нарушили твои права?
Напиши письмо
Уполномоченной
Верховной Рады Украины
по правам человека

У разі порушення твоїх прав, ти можеш звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини!

Ти це можеш зробити:

 • надіславши звернення на адресу вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, Лутковській Валерії Володимирівні
 • надіславши звернення електронною поштою hotline@ombudsman.gov.uа
 • прийшовши на прийом у громадську приймальню чи записатись на особистий прийом за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ
 • зателефонувавши на гарячу лінію: тел. (044) 253-75-89, (0800) 50-17-20
 • зателефонувавши у Відділ з питань дотримання прав дитини: тел. (044) 253-75-18, факс (044) 226-34-27

Якщо тобі не вдасться написати звернення самостійно, звертайся до рівного консультанта Яни.

У вашому зверненні слід зазначати:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові.
 2. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді.
 3. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права.
 4. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.
 5. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.
 6. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей).
 7. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду?
 8. Суть Вашого прохання, звернення.
 9. Дату та власноручний підпис.
 10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

В случае нарушения твоих прав, ты можешь обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека!

Ты можешь сделать это:

 • отправив обращение по адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, Лутковской Валерии Владимировне
 • отправив обращение по электронной почте hotline@ombudsman.gov.uа
 • прийдя на прием в общественную приемную или записаться на личный прием по адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев
 • позвонив на горячую линию: тел. (044) 253-75-89, (0800) 50-17-20
 • позвонив в Отдел по вопросам соблюдения прав ребенка: тел. (044) 253-75-18, факс (044) 226-34-27

Если тебе не удастся написать обращение самостоятельно, обращайся к равному консультанту Яне.

Важно правильно оформить обращение, в твоем письме должны быть указаны:

 1. Фамилия, имя и отчество.
 2. Почтовый индекс и адрес для предоставления ответа.
 3. Наименование органа государственной власти, местного самоуправления или должностного лица, которые нарушили Ваши права.
 4. В чем конкретно заключается суть нарушения Ваших прав.
 5. Когда или в какой срок допущено нарушение Ваших прав.
 6. Какие меры Вы применяли для восстановления Ваших прав, в какие органы обращались (добавить в письмо копии ответов).
 7. Обращались ли Вы за защитой нарушенных прав в суд?
 8. Суть Вашей просьбы, обращения.
 9. Дата и собственноручная подпись (скан или фотография).
 10. В случае обращения в интересах третьих лиц нужно предоставить копии документов, удостоверяющих полномочия на представительство их интересов.

Обращения будут официально зарегистрированы и рассмотрены Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Лутковской Валерией Владимировной.

Вам может понравиться

Leave a Reply

Your email address will not be published.