Будь ласка, уважно прочитайте ці умови використання, перш ніж користуватися нашою Послугою.

Інтерпретація та Визначення

Інтерпретація
Слова, перші літери яких пишуться з великої літери, мають значення, визначені за наступних умов. Наступні визначення мають однакове значення, незалежно від того, чи з’являються вони в однині чи у множині.

Визначення
Для цілей даних Правил та Умов:

 • Аффілійована особа означає суб’єкт, який контролює, контролюється або перебуває під спільним контролем зі стороною, де “контроль” означає володіння 50% або більше акцій, частки в капіталі або інших цінних паперів, що мають право голосу для обрання директорів чи інших органів управління.
 • Країна відноситься до: України
 • Організація (у цій Угоді іменована «Організація», «Ми», «Нас» або «Наша») стосується Благодійної організації «Об’єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер», вул. Новоконстантинівська, 1В, м. Київ, Україна.
 • Пристрій означає будь-який пристрій, який може отримати доступ до Послуги, наприклад, комп’ютер, мобільний телефон або цифровий планшет.
  Послуга означає цей Вебсайт.
 • Правила та Умови (також називаються “Умови”) означають ці Правила та Умови, які складають повну угоду між Вами та Організацією щодо використання Послуги. Ця Угода про Правила та Умови була створена за допомогою Генератора правил та умов.
 • Сторонній сервіс соціальних медіа означає будь-які послуги або зміст (включаючи дані, інформацію, продукти чи послуги), що надаються третьою стороною, і які можуть відображатися, включатися або надаватися Послугою.
  Вебсайт стосується teenergizer, доступний з https://teenergizer.org/
 • Ви стосується фізичної особи, яка отримує доступ до Послуги або користується нею, або компанію, або іншу юридичну особу, від імені якої така особа отримує доступ або користується Послугою, залежно від ситуації.

Підтвердження
Це Правила та Умови, що регулюють використання цієї Послуги, та угода, яка діє між Вами та Організацією. Ці Правила та Умови встановлюють права та обов’язки всіх користувачів щодо використання Послуги.
Ваш доступ до Послуги та користування нею обумовлені Вашим прийняттям та дотриманням цих Правил та Умов. Ці Правила та Умови застосовуються до всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які отримують доступ до Послуги або користуються нею.
Отримуючи доступ до Послуги або використовуючи її, Ви погоджуєтесь на обов’язковість для Вас цих Правил та Умов. Якщо Ви не згодні з будь-якою частиною цих Правил та Умов, Ви не можете отримати доступ до Послуги.
Ваш доступ до Послуги та її використання також обумовлені Вашим прийняттям та дотриманням Політики конфіденційності Організації. Наша Політика конфіденційності описує нашу політику та процедури щодо збору, використання та розкриття Вашої особистої інформації, коли Ви використовуєте Додаток або Вебсайт, і розповідає Вам про Ваші права на конфіденційність та те, як закон захищає Вас. Будь ласка, уважно прочитайте нашу Політику конфіденційності перед тим, як користуватися нашою Послугою.

Посилання на інші вебсайти
Наша Послуга може містити посилання на сторонні вебсайти або послуги, які не належать Організації або не контролюються нею.
Організація не контролює і не несе відповідальності за вміст, політику конфіденційності або практику будь-яких сторонніх вебсайтів або послуг. Ви також визнаєте і погоджуєтесь, що Організація не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-який збиток або шкоду, спричинені внаслідок використання будь-якого такого вмісту, товарів чи послуг, доступних на або через будь-які такі вебсайти чи послуги, або внаслідок покладання на них.
Ми настійно рекомендуємо Вам ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності будь-яких сторонніх вебсайтів або послуг, які Ви відвідуєте.

Припинення
Ми можемо припинити або призупинити Ваш доступ негайно, без попереднього повідомлення чи відповідальності, з будь-якої причини, в тому числі, без обмежень, якщо Ви порушите ці Правила та Умови.
Після припинення, Ваше право користуватися Послугою негайно припиняється.

Обмеження відповідальності
Попри будь-який збиток, який Ви можете понести, вся відповідальність Організації за будь-яким положенням цих Правил та Умов та Ваш винятковий спосіб правового захисту від усього вищесказаного обмежується сумою, фактично сплаченою Вами через Послугу, або 100 доларів США, якщо Ви нічого не оплатили через Послугу.
У максимально допустимій чинним законодавством мірі Організація ні в якому разі не несе відповідальності за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі або побічні збитки (включаючи, але не обмежуючись цим, збитки внаслідок втрати прибутку, втрати даних або іншої інформації, за переривання бізнесу, за тілесні ушкодження, втрату конфіденційності, що виникають внаслідок використання або якимось чином пов’язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, стороннім програмним забезпеченням та / або стороннім обладнанням, що використовується разом із Послугою, або іншим чином у зв’язку з будь-якими положеннями цих Правил та Умов), навіть якщо Організація була проінформована про можливість таких збитків, і навіть якщо спосіб захисту не відповідає своїй основній меті.

Застереження “ЯК Є” та “ЯК ДОСТУПНО”
Послуга надається Вам “ЯК Є” та “ЯК ДОСТУПНА” та з усіма несправностями та дефектами без будь-яких гарантій. У максимально допустимій чинним законодавством мірі Організація від свого імені та від імені своїх Аффілійованих осіб, а також своїх та їх відповідних ліцензіарів та постачальників послуг чітко відмовляється від усіх гарантій, явних, прихованих, законодавчих чи інших, стосовно Послуги, включаючи всі передбачувані гарантії товарності, придатності для певної мети, права власності та непорушення, а також гарантії, які можуть виникнути внаслідок угоди, виконання, використання чи торгової практики. Без обмеження вищевикладеного, Організація не надає жодних гарантій та зобов’язань і не робить жодних тверджень, що Послуга буде відповідати Вашим вимогам, забезпечувати досягнення запланованих результатів, буде сумісною або працювати з будь-яким іншим програмним забезпеченням, додатками, системами чи послугами, працювати без перерви, відповідати будь-яким стандартам продуктивності чи надійності або не мати помилок, або що будь-які помилки або дефекти можуть бути виправлені.
Не обмежуючи вищевикладене, ні Організація, ні будь-який постачальник Організації не надає жодних заяв чи гарантій будь-якого виду, явних або прихованих: (i) щодо функціонування або доступності Послуги, а також інформації, вмісту та матеріалів або продуктів, включених в неї; (ii) що Послуга буде безперебійною або без помилок; (iii) щодо точності, надійності або важливості будь-якої інформації чи вмісту, що надається через Послугу; або (iv) що Послуга, її сервери, вміст або електронні листи, надіслані від Організації чи від її імені, не містять вірусів, сценаріїв, троянських коней, хробаків, шкідливого програмного забезпечення, часових бомб або інших шкідливих компонентів.

Законодавство, що застосовується
Закони Країни, за винятком колізійних норм, регулюють ці Правила та Умови та використання Вами Послуги. Ваше використання Додатка може також регулюватися іншими місцевими, державними, національними чи міжнародними законами.

Вирішення суперечок
Якщо у Вас є якісь занепокоєння чи суперечки щодо Послуги, Ви погоджуєтеся спочатку спробувати вирішити спір неофіційно, зв’язавшись з Організацією.

Для користувачів Європейського Союзу (ЄС)
Якщо Ви є користувачем із Європейського Союзу, Ви користаєтесь обов’язковими положеннями законодавства країни, в якій ви проживаєте.

Відповідність законодавству Сполучених Штатів
Ви заявляєте та гарантуєте, що (i) Ви не знаходитесь у країні, на яку поширюється ембарго уряду Сполучених Штатів, або яка була визначена урядом Сполучених Штатів країною, що підтримує тероризм, та (ii) Ви не внесені до будь-якого урядового списку заборонених або обмежених сторін США.

Автономність положень та відмова від прав

Автономність положень
Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано таким, що не підлягає виконанню, або недійсним, таке положення буде змінено та інтерпретоване з метою досягнення цілей такого положення в максимально можливій мірі відповідно до чинного законодавства, а інші положення продовжуватимуть діяти в повному обсязі.

Відмова від прав
За винятком випадків, передбачених у цьому документі, невиконання права або незаявлення вимоги щодо виконання зобов’язання за цими Умовами не впливає на здатність сторони скористатися таким правом або вимагати такого виконання в будь-який час після цього, а також відмова від права у зв’язку з будь-яким порушенням не означає таку відмову у випадку будь-якого наступного порушення.

Переклад та тлумачення
Ці Правила та Умови можуть бути перекладені, якщо Ми зробили їх доступними Вам у нашій Послузі. Ви погоджуєтесь, що оригінальний російський текст має перевагу у разі суперечки.

Зміни до цих Правил та Умов
Ми залишаємо за собою право на власний розсуд будь-коли змінити або замінити ці Умови. Ми докладемо розумних зусиль, щоб повідомити про це принаймні за 30 днів до набуття чинності будь-яких нових правил. Що означає суттєві зміни, буде визначено на Наш власний розсуд.

Продовжуючи отримувати доступ до Нашої Послуги та користуватися нею після набрання чинності цими виправленнями, Ви погоджуєтесь з обов’язковістю для Вас переглянутих умов. Якщо Ви повністю або частково не погоджуєтесь з новими умовами, припиніть користуватися Вебсайтом та Послугою.
Зв’яжіться з нами
Якщо у вас виникли запитання щодо цих Правил та Умов, Ви можете зв’язатися з нами:
· електронною поштою: info@teenergizer.org